Syksyn asiakastilaisuudessa katsottiin asumisen tulevaisuuteen

Turun Isännöintikeskus järjestää yhteistyössä emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalveluiden kanssa kahdesti vuodessa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille suunnatun asiakastilaisuuden ajankohtaisista aiheista.

Syksyn asiakastilaisuuden puhujavieraana oli Isännöintiliiton asiakkuusjohtaja Aki Salo, joka puhui asumisen uusista palveluista. Mihin suuntaan asunto-osakeyhtiöasuminen on menossa? Salo kertoi, miten jakaminen on taloyhtiön ”DNA:ssa”, jaetaanhan taloyhtiössä jo valmiiksi esimerkiksi kustannuksia ja yhteisiä tiloja. Nyt jo ostetaan palveluja yhteiseen käyttöön, esimerkiksi isännöintiä, kiinteistönhuoltoa ja remonttipalveluita. Salo näki tulevaisuudessa paljon erilaisia mahdollisuuksia uusiin palveluihin esimerkiksi IoT:n ja jakamistalouden osalta.

Isännöintiliiton asiakkuusjohtaja Aki Salo

Kahvitauon jälkeen Turun Isännöintikeskuksen isännöitsijät Krista Wirkkala ja Mikko Vuori antoivat taloyhtiöille neuvoja, miten toiminnasta taloyhtiön tulipalotilanteessa. Wirkkala teki aiheesta ohjeistuksen Turun Isännöintikeskukselle osana isännöitsijän opintojaan.

Isännöitsijä Krista Wirkkala puhuu ja isännöitsijä Mikko Vuori kuuntelee

Tilaisuuden lopuksi käytiin läpi evästyksiä vuoden 2020 talousarvioihin.

Hallitusten jäsenet löytävät tilaisuuden esitykset asukassivuilta hallituksen dokumenteista.

Sanavalinnoilla on väliä vuorovaikutuksessa – asiakastilaisuuden kuulumisia

Taloyhtiöiden hallituksen jäsenille suunnatun syksyn asiakastilaisuuden pääaiheena oli hallituksen jäsenen vuorovaikutustaidot. Winnovan opettaja Mari Kiilunen antoi hallitusten jäsenille eväitä siihen, miten jokainen voi omalta osaltaan rakentaa hyvän kokouksen. Jokaisella on rooli siinä, että kokouksista tulee tehokkaita ja niissä vallitsee hyvä ilmapiiri. Kiilunen kiinnitti kuulijoiden huomiota esimerkiksi siihen, miten erilaiset sanavalinnat saavat aikaan erilaisen vastaanoton. Esimerkiksi sen sijaan, että sanoisi ”tuo nyt on ihan hölmö idea” voi sanoa vaikka ”ideaa voisi harkita vielä uudesta näkökulmasta”. Eli vaikka asioista oltaisiinkin eri mieltä, niin sanat voi valita parhaiten keskustelua edistäväksi ja rakentavaksi. Ja kun keskittyy kuuntelemaan toista aidosti, niin joskus voi saada uutta ajateltavaa itsellekin.

opettaja Mari Kiilunen keskustelutti hallitusten jäseniä vuorovaikutustaidoista

Kahvitauon jälkeen pääasiana oli Turun Isännöintikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Salon evästykset ensi vuoden talousarvioiden tekoon eli katsaus taloyhtiön talouteen vaikuttavien tekijöiden hintojenkehitykseen ensi vuonna. Samalla hallitusten jäsenille kerrottiin ASREK-hankkeesta eli Suomessa ensi vuonna käyttöön otettavasta sähköisestä osakehuoneistorekisteristä, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden omistuksista ja panttauksista.  Uusi lainsäädäntö astuu voimaan 1.1.2019, mutta jo rakennettujen kiinteistöjen osakeluettelotietojen siirrot rekisteriin alkavat vasta myöhemmin ensi vuoden aikana. Näistä muutoksista tullaan tiedottamaan taloyhtiöitä tarkemmin lähempänä.

Turun Isännöintikeskus ja emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalvelut järjestävät kahdesti vuodessa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille asiakastilaisuuden kiinteistöalan ajankohtaisista kysymyksistä. Asiakastilaisuuden esitykset ovat saatavilla hallitusten jäsenille asukassivuilla hallituksen omassa kansiossa.

Sähköautot ja sisäilma keskusteluttivat kevään asiakastilaisuudessa

Kevään asiakastilaisuuden pääaiheina olivat sähköautot, sisäilma-asiat ja EU:n tietosuoja-asetus. Sähköautoista kertomaan tuli Kiinteistöliitto Varsinais-Suomesta lakimies Sanna-Mari Mannila, joka tuurasi paikalla neuvontainsinööri Matts Almgrénia.

Sähköautojen osalta käytiin aluksi läpi erilaisia sähköllä toimivia kulkuneuvoja, joita löytyy aina sähköpyöristä lataushybridiautoihin ja täyssähköautoihin. Mikäli sähköautot nousevat keskusteluun taloyhtiössä, on aluksi selvitettävä latauspaikkojen tarve ja kartoitettava sähköjärjestelmän kunto ja kapasiteetti. Sähköjärjestelmät kun eivät välttämättä suoraan kestä autonlatausta.

lakimies Sanna-Mari Mannila

Mannila kertoi erilaisista toteutustavoista ja siitä, miten ne vaikuttavat päätöksentekoon. Olennainen kysymys on, tulevatko autopaikat yhtiön vai osakkaan hallintaan. Sähkön maksaa lataaja, joten kulutuksen seurannasta ja laskutuksesta on aina sovittava etukäteen. Sähköautoista virisi myös vilkasta keskustelua ja viime kädessä on taloyhtiön päätös, halutaanko sähköautojen lataus mahdollistaa taloyhtiössä ja millä ehdoilla.

Sähköautojen jälkeen Akseli Kiinteistöpalveluiden palveluesimies Vesa Helinen kertoi, miten yrityksemme ovat varautuneet uuteen EU:n tietosuoja-asetukseen ja miten olemme huolehtineet, että myös asiakastaloyhtiömme täyttävät asetuksen vaatimukset.

Kahvitauon jälkeen Kiinteistöliitto Uudenmaan neuvontainsinööri Jari Hännikäinen puhui taloyhtiöiden sisäilma-asioista. Hän kävi läpi ilmanvaihdon toimintaedellytyksiä ja siltä pohjalta jokanaisen ja –miehen mahdollisuuksia itse parantaa sisäilman laatua. Hännikäinen esitteli yleisimmät sisäilmaongelmien aiheuttajat Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksen pohjalta.

Turun Isännöintikeskus ja emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalvelut järjestävät kahdesti vuodessa taloyhtiöiden hallitusten jäsenille asiakastilaisuuden kiinteistöalan ajankohtaisista kysymyksistä. Asiakastilaisuuden esitykset ovat saatavilla hallitusten jäsenille asukassivuilla hallituksen omassa kansiossa.

Taloyhtiön vastuukysymyksiä ja jätehuoltoasioita syksyn asiakastilaisuudessa

Järjestämme taloyhtiöiden hallitusten edustajille asiakastilaisuuden kahdesti vuodessa. Tilaisuuksien tarkoitus on jakaa hallitustyön tueksi syvällisempää tietoa ajankohtaisista teemoista ja tiedottaa yrityksen kuulumisista. Kyselimme vuosi sitten asiakastilaisuudessamme toiveita käsiteltäviksi aiheiksi ja olemme sen jälkeen toteuttaneet näitä toiveita. Syksyn asiakastilaisuuden pääaiheina olivat osakkaan ja vuokralaisen vastuut sekä jätehuollon tulevat muutokset.

Kiinteistöliitto Varsinais-Suomen lakimies Sanna-Mari Mannila kertoi siitä, miten osakkaan ja vuokralaisen vastuut jakautuvat taloyhtiössä erityisesti vahinkotilanteissa. Perusperiaate on, että taloyhtiö vastaa rakenteista, eristeistä ja perusjärjestelmistä, kun taas osakas pinnoista ja perustason ylittävistä muutoksista tai muista omista muutostöistä. Yhtiöjärjestyksissä näitä vastuita voidaan kuitenkin jonkin verran muuttaa. Osakkaan ja vuokralaisen välisiä vastuita määrittää myös vuokrasopimus.

Sanna-Mari Mannila

Kaikkia osapuolia koskee huolellisuus- ja ilmoitusvelvollisuus ja jos näitä laiminlyödään ja niiden johdosta sattuu vahinko, niin kysymykseen voi tulla myös vahingonkorvausvastuu jollekin osapuolelle. Vahingonkorvausvastuu edellyttää rahassa mitattavaa vahinkoa sekä tahallisuutta tai huolimattomuutta, jolla on syy-yhteys vahingolle. Vaikka osakas siten on ensisijaisesti vastuussa asunnostaan myös silloin, kun hän on vuokrannut sen, niin vuokralainen voi vahingonkorvauslainsäädännön perusteella olla vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

Miia Jylhä

Lounais-Suomen jätehuollon kiertotalousasiantuntija Miia Jylhä kertoi erityisesti kesäkuussa 2016 Turussa voimaan astuvasta muovipakkausten erilliskeräyksestä. Kierrätykseen sopiva muovi on nimenomaan muovipakkauksia eli esimerkiksi niitä jogurttipurkkeja, jauhelihapakkauksia ja shampoopulloja. Muovipakkausten tulee olla puhtaita ja kuivia. Kerätty pakkausmuovi käytetään uusien muovituotteiden valmistukseen sekä energiaksi.

Jylhä kävi läpi pienen kertauksen siitä, mikä jäte kuuluu minnekin. Yleensä tuotteiden lajittelu on tarkkaa ja joskus pienikin väärä jäte saattaa pilata koko erän. Helppo poikkeus on metallijäte, josta riittää, että yli puolet on metallia.Tilaisuudessa kuultiin myös Turun Isännöintikeskuksen toimitusjohtaja ja isännöitsijä, AIT Kimmo Salon talouskatsaus ensi vuodelle eli koonti erilaisista taloyhtiöiden kuluihin vaikuttavista ensi vuoden hinnoista. Sen jälkeen emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalveluiden talotekniikkapäällikkö Tommi Kärri kävi läpi kiinteistöautomaation tietoturvaa, johon panostamista pidämme erityisen tärkeänä.

Tommi Kärri

Hannu Koivisto

Kiinteistöhoidon palveluesimies Hannu Koivisto esitteli kiinteistöhoidon uutuuksia. Esimerkiksi maasta käsin käytettävä ränni-imuri ja pienet teräsharjakoneet ovat tuoneet paljon tehokkuutta rännien puhdistamiseen ja esimerkiksi sammaleen poistoon vaikeilta alueilta. Lopuksi viestintäasiantuntija Riikka Kyläheiko kertoi viestinnän suunnitelmista, kuten omasta asukaslehdestä.

Paloturvallisuus, tupakkalaki ja puutarhasuunnittelu puhuttivat asiakastilaisuudessa

Turun Isännöintikeskuksen ja emoyhtiö Akseli Kiinteistöpalveluiden perinteiseen kevään asiakastilaisuuteen oli kutsuttu hallitusten jäseniä kuulemaan taloyhtiöiden paloturvallisuudesta, uudesta tupakkalaista ja puutarhasuunnittelusta.

Akseli Kiinteistöpalveluiden toimitusjohtaja Teemu Halenius avasi asiakastilaisuuden ensimmäistä kertaa. Sen jälkeen Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen johtava palotarkastaja Kalle Rantanen opasti, miten asukas ja taloyhtiö voivat huolehtia yhtiön paloturvallisuudesta ja miten toimia onnettomuustilanteessa. Hän kävi läpi Kerrostalon Paloturvallisuusoppaan keskeisiä kohtia ja opasta oli myös jaossa läsnäolijoille. Oppaan voi myös ladata Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen sivuilta.

palotarkastaja Kalle Rantanen

Ohjelma jatkui tulisissa tunnelmissa, kun Isännöintiliiton lakiasiantuntija Tommi Leppänen kertoi uuden tupakkalain ja erityisesti parveketupakoinnin kiellon kiemuroista. Hän kävi läpi uuden lainsäädännön mahdollisuuksia ja haasteita. Erityisesti kuulemisen toteuttaminen ja jälkivalvonta ovat usein haasteellisia kohtia prosessissa. Leppänen nosti esille myös muut mahdollisuudet puuttua parveketupakointiin, kuten perinteisen naapurisopimisen. Tämä olisikin usein toimivin ja varsinkin taloyhtiölle edullisin ratkaisu, jos vain sopuun päästään.

lakiasiantuntija Tommi Leppänen

Kahvitauon jälkeen jatkettiin kevyemmissä tunnelmissa, kun Maaseutuopisto Livian lehtori Maarit Haapamäki kertoi pihasuunnittelusta. Hän korosti, miten suunnittelussa on otettava huomioon myös monenlaisia turvallisuuteen ja lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä pelkän kukkien valinnan sijaan. Esimerkiksi pelastusteille on jätettävä tarpeeksi vapaata tilaa, esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota ja leikkipaikkojen rakentamiseen liittyy paljon turvallisuusnäkökohtia. Myös tilantarpeen arviointi saattaa olla haastavaa. Esimerkiksi leikkipaikat vaativat helposti enemmän tilaa kuin äkkiseltään arvioisi. Haapamäki puhui myös kokemuksistaan asukkaiden osallistamisesta suunnittelutyöhön. Parhaaksi keinoksi hän on havainnut hyvin suunnitellun kyselylomakkeen.

lehtori Maarit Haapamäki

Haapamäen jälkeen Akseli Kiinteistöpalveluiden puutarhuri Suvi Levänen kertoi Akselilta saatavista puutarhapalveluista. Akseli Kiinteistöpalveluilta on saatavissa melkein mitä vain puutarhanhoitopalveluita, lukuun ottamatta isompaa pihasuunnittelua. Palveluihin sisältyvät esimerkiksi puiden ja pensaiden hoito, istutustyöt ja kesäkukkien hoito. Levänen muistutti, että monet puutarhatyöt voidaan hoitaa myös talvella, jolloin on vähemmän ruuhkaa kuin kesäsesongissa.

puutarhuri Suvi Levänen

Leväsen jälkeen Akseli Kiinteistöpalveluiden uusi talotekniikkapäällikkö Tommi Kärri esitteli oman osastonsa viimeaikaisia muutoksia ja talotekniikkayksikön palveluita. Ajankohtaisena asiana Kärri muistutti EU:n vuoden alusta tiukentamista energiatehokkuusvaatimuksista. Uusien vaatimusten mukaiset muutokset näkyvät taloyhtiössä myös säästönä varsin nopeastikin, sillä esimerkiksi siirryttäessä ulkovalaisimissa LED-valaisimiin voi energiansäästö olla jopa 75 % ja näiden valaisimien käyttöikä olla jopa yli 12 v.

talotekniikkapäällikkö Tommi Kärri

toimitusjohtaja Kimmo Salo

Tilaisuuden lopuksi Turun Isännöintikeskuksen toimitusjohtaja Kimmo Salo teki jo perinteisen ihmeensä ja sovitti iskevän kommenttipuheenvuoronsa aiempien puhujien jo osittain syöneeseen aikaan – tai ainakin minuutin marginaaliin. Ihan jo siitäkin syystä aplodit tuli ansaittua.