IAT, AIT ja ITS – mitä isännöintialan koulutuslyhenteet tarkoittavat?


isännöitsijä, AIT Mikko Vuori

Isännöintitoimistojen sivut vilisevät erilaisia lyhenteitä, kuten IAT, AIT ja ITS. Ne kertovat isännöitsijöiden koulutuksesta. Isännöitsijä, AIT Mikko Vuori selventää, mitä alan moninaisten koulutuslyhenteiden taustalta löytyy. Jokaisella Turun Isännöintikeskuksen isännöitsijällä on alan koulutus.

Mitkä ovat keskeisiä aihepiirejä isännöintialan koulutuksissa?
Koulutusten aihepiirit ovat hyvin moninaisia. Ehkä suurin ja mielestäni myös keskeisin aihepiiri on erilaiset isännöintiä koskevat laki- ja sopimusasiat. Isännöinnissä ollaan tekemissä monien eri lakien kanssa aina asunto-osakeyhtiölaista ja sopimuslainsäädännöistä huoneenvuokralakeihin ja perintään asti. Paljon käsitellään myös talousasioita sekä kiinteistön kunnossapitoa. Isännöitsijän tulee huolehtia kiinteistön arvosta pitkällä aikavälillä, joten sekä kunnossapidon että talouden kannalta riskienhallinnan osaaminen on tärkeää. Sitten koulutukseen kuuluu paljon myös erilaista yleishallintoa, kuten viestintää ja markkinointia sekä kokoustaitoja ja projektijohtamista.

Mikolta itseltään löytyy todistukset ITS, ITS-tek ja AIT. Mitä nämä ovat?
ITS on Isännöitsijän koulutus ja tutkinto. Se kestää noin kaksi vuotta ja toteutetaan monimuoto-opetuksena töiden ohessa. Koulutuksen kelpoisuusvaatimuksena on vähintään vuoden työskentely päätoimisena isännöitsijänä ja isännöitsijänä pitää toimia myös parhaillaan. ITS-tek on tarkoitettu ensisijaisesti teknisinä isännöitsijöinä toimiville, mutta se on hyvä lisäkoulutus myös hallinnollisille isännöitsijöille. AIT on Johtavan ammatti-isännöitsijän koulutus ja tutkinto ja se edellyttää vähintään parin vuoden työkokemusta. AIT edellyttää myös joko vähintään ammattikorkeakoulutasoista pohjakoulutusta tai ITS-tutkintoa.

Lisäksi tällä hetkellä yleisin isännöintialan koulutus on IAT eli isännöinnin ammattitutkinto. Se edellyttää vain voimassa olevaa työpaikkaa isännöitsijänä. Tämän koulutuksen tutkintoperusteet muuttuivat nyt elokuun alusta samalla, kun koulutuskentälle tuli uusi isännöinnin erikoisammattitutkinto.

Miten nämä koulutukset eroavat toisistaan?
IAT on opetushallituksen virallinen tutkinto, jolla on useita koulutuksen järjestäjiä. AIT ja ITS ovat Kiinteistöalan koulutuskeskuksen Kiinkon järjestämiä koulutuksia, jotka ovat saavuttaneet arvostetun aseman alalla.

IAT ja ITS käsittelevät yleisesti kaikkia isännöinnin osa-alueita, mutta AIT keskittyy enemmän isännöintiin liiketoimintana. Se käsittelee enemmän asiakkuuksienhallintaa ja johtamista alalla. AIT on siten enemmän suunnattu isännöintitoimistojen johtotehtävissä toimiville ja siinä myös laajennetaan valmiuksia hoitaa erityisempiä isännöintikohteita, kuten esimerkiksi yhtiöitä, joissa on sekä asuinyhtiöitä että liikekiinteistöjä. ITS-tek keskittyy enemmän rakentamiseen ja korjausrakentamiseen ja antaa siten erityisesti valmiudet teknisen isännöinnin tehtävissä.

Lisäksi tulossa on uusi isännöinnin erikoisammattitutkinto, joka on laaja kiinteistöjohtamisen tutkinto. Sitä pääsee suorittamaan aikaisintaan nyt syksyllä 2017.

Mihin isännöitsijä tarvitsee koulutusta?
Koulutuksesta saa läpileikkauksen kaikesta alaan kuuluvasta. Itse koin hyödyllisimmäksi anniksi lakien läpikäynnin käytännön esimerkkien avulla sekä ylipäätään keskustelut kollegojen kanssa eri aiheista. Niiden pohjalta saa uusia näkökulmia ja saattaa huomata asioita, joita ei välttämättä huomaisi muuten.

Kaikki isännöintialan keskeiset koulutukset ovat työn ohessa tehtäviä erikoistumiskoulutuksia, jotka edellyttävät jo alan työkokemusta. Mikä olisi ihanteellinen pohjakoulutus isännöitsijälle, jos esimerkiksi lukiolainen haluaisi tulevaisuudessa suunnata alalle?
Esimerkiksi rakennusinsinööri tai jokin kaupallinen koulutus. Mutta koska työ on niin moninaista, niin monenlaisesta koulutuksesta on hyötyä tässä työssä. Monet myös kouluttavat itseään jatkuvasti työn ohella sekä alan koulutuksilla että muilla hyödylliseksi katsomillaan koulutuksilla. Itse esimerkiksi suoritin juuri johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET).