Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä isännöintialaan liittyen

Isännöintialan kartelliepäilystä on viime aikoina uutisoitu laajasti. Keräsimme tähän asiakkaillemme kysymyksiä ja vastauksia aiheeseen liittyen.

Mistä isännöintialan kartelliepäilyssä on kysymys?

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että Isännöintiliitto ja kuusi isännöintialan yritystä olisivat syyllistyneet kilpailua rajoittaviin menettelyihin ja muodostaneet yhteisymmärryksen hinnoista vuosina 2014–2017. KKV jätti asiasta oman esityksensä markkinaoikeudelle 10.2.2021. Lopullisen päätöksen asiasta tekee markkinaoikeus.

Turun Isännöintikeskus ei ole kuuden kartellista epäillyn yrityksen joukossa. Epäily on kuitenkin koko isännöintialan kannalta hyvin ikävä, sillä se vesittää kaikkea sitä hyvää työtä, jota vuosien varrella on tehty osaavan ja laadukkaan isännöinnin eteen. Samalla tutkinta on tarpeellinen ja tärkeä epäiltyjen väärinkäytösten selvittämisen sekä koko alan maineen ja asiakkaiden luottamuksen kannalta.

Miten asian käsittely markkinaoikeudessa vaikuttaa Turun Isännöintikeskuksen toimintaan?

Kartelliepäily ei kohdistu Turun Isännöintikeskukseen, joten asia ei sinällään vaikuta toimintaamme. Haluamme kuitenkin jatkossa tehdä asiakkaillemme vielä paremmin tutuksi Turun Isännöintikeskuksen toiminnan periaatteita, ammattitaitoa ja laadukkaan isännöinnin merkitystä ja samalla kehittää toimintaamme entistäkin avoimempaan ja läpinäkyvämpään suuntaan.

Miten Turun Isännöintikeskus varmistaa, että asiakkaat saavat luotettavaa ja laadukasta palvelua?

Turun Isännöintikeskus Oy on auktorisoitu isännöintitoimisto. Me toimimme ISA ry:n ohjeiden mukaan ja olemme sitoutuneet noudattamaan isännöinnin eettisiä ohjeita. Kaikilla isännöitsijöillämme on isännöintialan koulutus.

Meillä on asiakkaanamme yli 250 taloyhtiötä ja varmistamme laatuamme mm. säännöllisillä asiakastyytyväisyyskyselyillä. Asiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä taloudenhoitoon (4,3/5), yhteistyön sujuvuuteen (4,2/5) ja asioiden hoitamiseen sovitulla tavalla (4/5).

Miten hallitus saa tiedon taloyhtiön isännöintikuluista?

Isännöintisopimuksen liitteenä on isännöinnin tehtäväluettelo, jossa on tarkkaan eritelty, mitkä tehtävät kuuluvat perussopimukseen ja mitkä ovat erillisveloitettavia. Jako sovitaan yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa taloyhtiön tarpeiden mukaiseksi.

Hallitus seuraa taloutta yhdessä isännöitsijän kanssa kulloinkin sovitulla tavalla. Hallituksen puheenjohtajalle voidaan hankkia tunnukset käyttämäämme laskutusjärjestelmään, jolloin hän näkee suoraan kaikki taloyhtiölle tulevat laskut.

Hallitusten jäsenille tiedotetaan hinnoittelumuutoksistamme esimerkiksi syksyn asiakastilaisuuksissa sekä tiedotteilla.

Miten osakkaat voivat tutustua oman taloyhtiön veloituksiin?

Osakkaat voivat tutustua tilinpäätöksiin yhtiökokouskutsuista, jotka löytyvät myös asukassivuilta. Käytämme osakkaille jaettavassa tilinpäätöksessä ns. pitkää tuloslaskelmaa ja tasetta, jotta osakkaat saavat mahdollisimman tarkan kuvan yhtiön taloudesta. Yleisimmät osakkailta perittävät veloitukset (esimerkiksi isännöitsijäntodistuksesta) löytyvät nettisivuilta kyseisten lomakkeiden yhteydestä ja laajempi hinnasto asukassivuilta.