Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksestä isännöintialaan liittyen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ilmoittanut 10.2.2021 vievänsä isännöintialaa koskevan kartelliepäilyn markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiasta on sen jälkeen käyty vilkasta julkista keskustelua. Siksi haluamme vielä varmistaa asiakkaillemme, että tämä kartelliepäily ei kohdistu Turun Isännöintikeskukseen.