Sähköinen osakehuoneistorekisteri – missä menet?

1.1.2019 tuli voimaan laki huoneistotietojärjestelmästä. Uudella lailla mahdollistetaan paperisista osakekirjoista luopuminen asunto-osakeyhtiöissä. Lain mukaan ennen vuotta 2019 perustettujen asunto-osakeyhtiöiden on siirrettävä osakeluetteloiden ylläpito Maanmittauslaitoksen ylläpitämään sähköiseen osakehuoneistorekisteriin 1.5.2019 ja 31.12.2022 välisenä aikana.

Vastuu osakehuoneistorekisteriin siirtymisestä on taloyhtiöllä ja käytännössä päätöksen siirtymisestä tekee yhtiön hallitus. Osakeluettelon ylläpidon siirron voi tehdä isännöitsijä, isännöitsijätoimiston valtuuttama työntekijä tai hallituksen puheenjohtaja. Siirto tapahtuu siten, että yhtiön edustaja tarkistaa ja tarvittaessa korjaa tai täydentää esitäytetyt tiedot.

Maanmittauslaitos ilmoitti aiemmin, että sekä sähköinen osakeluettelon siirtopalvelu avataan että rajapinnat eli yhteydet isännöintijärjestelmiin saadaan valmiiksi loppuvuodesta 2019. Käytännössä siirtoa ei kannata tehdä ennen kuin rajapinnat ovat kunnossa. Maanmittauslaitos on kuitenkin ilmoittanut, että yhteyksissä isännöintijärjestelmiin on merkittäviä viivästyksiä ja uusi aikataulu niille on loppuvuoteen 2020 mennessä. Koko siirtopalvelukin aukeaa viimeisimmän aikataulun mukaan vasta keväällä 2020.

Turun Isännöintikeskus valmistautuu huolehtimaan asiakasyhtiöidensä puolesta em. osakeluetteloiden siirrosta. Turun Isännöintikeskuksen oli tarkoitus aloittaa siirrot jo vuoden 2020 alussa, mutta osakehuoneistorekisterin viivästyksistä johtuen pääsemme aloittamaan siirrot vasta aikaisintaan myöhemmin vuonna 2020. Ennen osakeluettelon siirtoa taloyhtiön hallitus tekee päätöksen siirrosta.

Kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelon ylläpidon Maanmittauslaitokselle, yhtiön vastuu osakeluettelon ylläpidosta päättyy. Ennen osakeluettelon siirtoa Turun Isännöintikeskus tiedottaa asiasta kaikille osakkeenomistajille. Uusi tiedote jaetaan kaikille osakkeenomistajille sen jälkeen, kun siirto on tapahtunut.