Häiriöilmoitus

Normaalit asumisen äänet kuuluvat kerrostalo- ja rivitaloasumiseen eivätkä siis ole häiritsevää asumista. Suihkussa tai WC:ssä käynnistä tulevat äänet ovat pääosin normaaleja kaikkina aikoina, samoin lasten leikkimisestä valveillaoloaikaan kuuluvat äänet sekä normaalista asunnossa liikkumisesta aiheutuvat äänet vuorokaudenajasta riippumatta. Yöaikaan kovien äänien aiheuttamista on vältettävä.

Naapurin kohtuutonta metelöintiä tai muuten häiritsevää asumista ei kuitenkaan tarvitse sietää. Tyypillisiä esimerkkejä häiritsevästä elämästä ovat muun muassa kovaääninen metelöinti, riitatilanteet sekä äänekäs musiikin soittaminen. Asumishäiriötä arvioitaessa on merkitystä häiriön toistuvuudella. Tuomioistuimessa on usein kiinnitetty huomiota siihen, että häiriöt ovat sattuneet yöllä.

Naapurin asumiskäytös häiritsee, mitä teen?

– Alussa on parasta huomauttaa siitä itse asiallisesti häiriön aiheuttajalle. Voi olla, että asukas ei edes tiedä asumisensa tai käytöksensä häiritsevän naapureita.
– Jos häiriön aiheuttaminen huomautuksesta huolimatta jatkuu usein, ilmoita siitä isännöitsijälle paperisella lomakkeella. Lomakkeeseen tarvitaan allekirjoitukset, joten siksi sitä ei voi tehdä puhelimitse tai nimettömänä.
– Jos kyseessä on esim. väkivaltatilanne tai tilanne on muuten uhkaava, ilmoita asiasta suoraan poliisille.

Ohjeet ilmoituksen laatimiseen

– Yksilöi lomakkeeseen häiriön laatu ja tapahtuma-ajankohdat sekä miten kauan häiriötä on jatkunut. Kerro myös, oletko huomauttanut asiasta häiritsijälle.
– Ilmoituksessa on oltava omien tietojesi lisäksi vähintään yhden häiriötä kärsineen naapurin allekirjoitus tapahtuman todisteeksi.
– Toimenpiteisiin ei välttämättä ryhdytä, jos häiriö on vähäistä ja lyhytaikaista tai valittajia on vain yksi, koska sellaiset ilmoitukset eivät yleensä menesty mahdollisissa jatkotoimenpiteissä.
– Toimita allekirjoitettu lomake Turun Isännöintikeskukseen isännöitsijällesi. Keskusta: Yliopistonkatu 37 B (2. krs), Varissuo: Karvataskunkatu 1, 20610 Turku, Lauste: Kirjurinkatu 3, Turku.

Ilmoituksen jälkeen isännöitsijä/asumisneuvoja selvittää tapauksen taustat. Tämän jälkeen isännöintikeskukselta ollaan yhteydessä häiriön aiheuttajaan ja edellytetään tätä palauttamaan asumisrauha.  Häiriön aiheuttajalle voidaan tilanteesta riippuen antaa huomautus tai kirjallinen varoitus. Jos häiriö jatkuu kirjallisen varoituksen jälkeen, tee uusi kirjallinen ilmoitus häiritsevästä asumisesta. Tämän jälkeen asia voidaan viedä käräjäoikeuden käsittelyyn vuokrasopimuksen päättämistä tai taloyhtiön hallitukselle omistusasunnon haltuunottoa varten. Häiriöilmoitus on voimassa noin 6 kuukautta, minkä jälkeen ilmoitus käsitellään uutena ilmoituksena.

Häiriöstä ilmoittaneiden nimiä ei ilmoiteta häiriötä aiheuttaneelle asukkaalle, mutta allekirjoittaneiden tulee olla valmiita todistamaan oikeuskäsittelyssä. Todistajiksi kelpaavat vain häiriöstä kärsineet asukkaat. Oikeuskäsittelyssä häiriöistä ilmoittaneiden tulee selvittää kaikki häiriöön liittyvät seikat samalla tavalla kuin aiemmissa kirjallisissa ilmoituksissa.

Mikäli tilanne on epäselvä tai kyseessä on kahden asukkaan välinen erimielisyys, apua voi pyytää myös Naapuruussovittelun keskuksesta. https://www.naapuruussovittelu.fi/.