Isännöinnille uudet eettiset ohjeet

Julkaistu

Isännöinnin eettiset ohjeet on nyt uudistettu ja uudet ohjeet astuvat voimaan 1.2.2023!

Uudet ohjeet määrittelevät hyvän isännöinnin pelisäännöt. Muutokset koskevat mm. isännöintisopimusten avoimuutta, isännöinnin riippumattomuutta hankinnoissa ja palkkioiden läpinäkyvyyttä.

Tavoitteena on parantaa isännöinnin laatua ja lisätä luottamusta isännöintiin.
Ohjeet on uudistettu Isännöintiliiton, Isännöinnin Auktorisointi ISA ry:n ja taloyhtiöiden etua valvovan Kiinteistöliiton yhteistyönä.

ISA-auktorisoituna isännöintiyrityksenä Turun Isännöintikeskus on sitoutunut eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Yhdeksän esimerkkiä isännöinnin uudistetuista eettisistä ohjeista

  1. Isännöinti pitää taloyhtiön keskeiset sopimukset, kuten isännöinti-, vakuutus-, huolto- ja sähkö- ja muut sopimukset ja isännöinnin eettisten ohjeet jatkuvasti hallituksen saatavilla ja käsittelee ne tarvittaessa hallituksen kanssa tarkemmin sekä toimii aktiivisesti ja varmistaa, että hallitus on tietoinen sopimuksista ja niiden olennaisista ehdoista.
  2. Isännöinnin sopimusmuutokset (ml. hinnantarkistukset) hyväksytään kirjallisesti tai käsitellään ja pöytäkirjataan taloyhtiön hallituksessa.
  3. Isännöinti erittelee vähintään kerran vuodessa selkeästi isännöintipalkkioiden kiinteän ja erillisveloitettavien palkkioiden määristä.
  4. Isännöinti luo taloyhtiön pyynnöstä käytännön, jonka avulla taloyhtiö pystyy halutessaan helposti hyväksymään isännöinnin erillisveloituksen piiriin kuuluvien töiden laskut ennen niiden maksua.
  5. Isännöinti voi kilpailuttaa taloyhtiön puolesta erilaisia hankintoja. Näistä on usein taloyhtiöille taloudellista hyötyä. Kuitenkin isännöinnin tulee huolehtia, että taloyhtiö voi aina kohtuullista irtisanomisaikaa ja -ehtoja noudattaen irtisanoutua sopimuksesta tai hankinnasta.
  6. Isännöinti on riippumaton sellaisista ulkopuolisista taloudellisista palkkioista tai muista vaikutteista, jotka voivat haitata kykyä täysipainoisesti valvoa asiakkaan etua. Hankintojen keskittämiseen liittyvät palkkiot hankintaverkostolta isännöinnille on kielletty.
  7. Jos isännöinnillä tai hallituksella on eri yrityksiin kohdistuvia sidonnaisuuksia tai esteellisyyksiä, isännöinti tuo nämä avoimesti ja oma-aloitteisesti esiin ja tarvittaessa jäävää itsensä asian käsittelyssä.
  8. Isännöinti vastaa sovitussa tai kohtuullisessa ajassa isännöintitoiminnassa saatuihin yhteydenottoihin, ellei se aiemman vastauksen tai muun vastaavan syyn vuoksi ole tarpeetonta.
  9. Jos taloyhtiö vaihtaa isännöintipalvelun tuottajaa, isännöinnillä on velvollisuus toimittaa taloyhtiön tiedot kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä helposti siirrettävässä muodossa, ellei muuta ole sovittu.

Lue eettiset ohjeet kokonaisuudessaan täältä >>